😷 Corona maatregelen code oranje 🤒

De sportsector ging over naar corona code oranje. Wat dit voor ons als recreatieve sportclub inhoudt zetten we even op een rij:

 

  •       Contact tracing:

o    In de publieke locker van de sporthal ligt een logboek. We vragen om deze in te vullen, ook indien je op een ander moment loopt. Bedankt Nico om dit vaak op je te nemen, maar het blijft een verantwoordelijkheid van elk lid

o    Indien het logboek niet bereikbaar is omdat de sporthal gesloten is stuur je naar Danny een mail of bericht met de datum en de namen van de aanwezigen

 

  •      Social distancing:

o    Hou steeds afstand bij het verzamelen aan het vertrekpunt en bij aankomst

o    Hou steeds afstand tijdens het lopen

o    Blijf niet langer dan nodig samen troepen

o    En even tegen de clubnatuur in: Splits je direct bij het vertrek in kleine groepjes naargelang de fysieke mogelijkheden. Vertrek in die kleine groepjes met liefst zo veel mogelijk dezelfde contacten.

 

En zeker héél belangrijk:

  •  Is er een vermoeden van besmetting  bij jou of in je omgeving blijf weg, blijf thuis en ga in quarantaine.
  • Voel je je niet optimaal, moet je hoesten of vertoon je andere ‘Corona-geraleerde’ symptonen, blijf thuis en ga in quarantaine.
  • Verwittig Danny indien je zelf positief getest bent en bent komen lopen in de weken voor je positieve test. Het bestuur brengt je loopgenoten anoniem op de hoogte.

 

Als recreatieve sportclub kunnen we alleen maar het goede voorbeeld geven zowel privé als in clubverband:

Gebruik steeds je gezond verstand

Gebruik steeds je mondmasker op de correcte manier

Ontsmet steeds je handen, beter een keer te veel dan te weinig

Bewaar steeds de afstand van minimum 1,5 meter